Site Loader

Wat zijn de opleidingen van de CURMIL ?Om de voordelen om een eigen leger te hebben vast te leggen, moeten wij deze vraag van verschillende aanzichten bekijken. In dit hoofdstuk zullen wij de aanzicht bekijken van de opleidingen dat CURMIL aanbiedt.

Tijdens onze interview met Lt.Plaate hadden we hem de vraag gesteld van wat de opleidingen zijn dat de CURMIL aanbiedt en of deze hetzelfde zijn als de opleidingen van de ANTMIL. Dit was zijn antwoord:” Nee in dat opzicht van net als de Antmil niet meer. Zoals ik heb gezegd dat van de handyman en planned mechanic doen we niet meer.

De Curmillers zijn echt gewoon beroepsmilitairen dus de opleidingen die ze krijgen zijn gericht aan hun werk. En dat is voor ons nog in een groei proces van de verschillende opleidingen die men hier krijgt. Laatst zijn we bijvoorbeeld begonnen met de Combat Life Saver opleiding en dat is dan gewoon de medische traject. En als je dan daarmee klaar bent ben je onze medische man in het team.

En dat opleiding wordt gegeven door het Landmacht. Dan komen instructeurs van de Landmacht naar Curacao om het officiele CLS opleiding te geven, en ook aan die standaard te houden. En dan zijn die mannen dus erkend Combat Life Saver. Waar je dan mee zit is dat helaas zijn niet  alle dingen dat je hierin leert meteen vertaalbaar in het burgermaatschappij of bij je collegas van justitie. Dus dat is wel iets dat wij kritisch naar moeten kijken voor de out placement van de Curmil. Van inderdaad hoe gaat dat verder daarna.

Wat ze nu wel doen is bijvoorbeeld een cursus van het bewaken en beveiligen. Wat je de collegas van mij die je bij het poort hebt gezien doen. Die krijgen dan wel een opleiding in het bewaken en beveiligen. Wat het makkelijker maakt weer voor hun om buiten in die sector werk te vinden. ” Lt.

PlaateVerder hadden we meer informatie gezocht en gevraagd over de militaire opleiding en kregen we het volgende te weten :De militaire opleiding tot milicien wordt verzorgd  door de Curaçaose Marinekazerne  het Commandement der Zeemacht Caribisch Gebied. Cursisten beginnen met 6 maanden militaire vorming in de Elementaire Vakopleiding (EVO). Daarna volgen zij de Civiele Vakopleiding (CVO).De EVO is gebaseerd op de eisen van het Korps Mariniers. Karaktereigenschappen als discipline, verantwoordelijkheidsbesef, fysieke en mentale vorming en doorzettingsvermogen staan tijdens de opleiding centraal.

Na het succesvol afronden van de EVO, krijgt de dienstplichtige zijn baret van de Curaçaose  Militie uitgereikt.De jongeren die de EVO en CVO hebben gehaald, kunnen een verzoek indienen voor de Voortgezette Vak Opleiding (VVO). Deze opleiding van 5 maanden stoomt de jongeren klaar voor functies als korporaal bij de Curaçaose  Militie. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out