Site Loader

Wat is racisme?Racisme is een term dat heel moeilijk is uit te leggen. Racisme heeft de opvatting dat de een persoon ( racist) beter denkt te zijn dan een ander. Racisten vinden dat hun eigen ras beter is dan anderen en dit bepalen ze op basis van de ras van een anderes ras. Ze behandelen de andere etnische groepen heel slecht en vaak worden deze groepen discriminerend. Om meer over de betekenis van Racisme te begrijpen, kijken we naar de vraag:Wat is een” ras’?In de negentiende eeuw waren de maatschappelijke theorieën ontwikkeld, die stelden dat alle mensen in allerlei rassen of terwijl  “groepen” ingedeeld kunnen worden.

Met dit wilden de ene groep aantonen dat zij zich beter en superieur voelden dan de andere rassen, groepen.Het is al een lange tijd dat racisme bestaat. Toen de blanke volkeren vanaf de veertiende eeuw nieuwe grondgebieden ontdekten, zagen zij de mensen die al lang in “hun” pas gekoloniseerde gebied daar woonden als ” onbeschaafde wilden”. Door ze zo te noemen probeerden ze de andere ras te onderdrukken en de baas over hun te spelen.

Best services for writing your paper according to Trustpilot

Premium Partner
From $18.00 per page
4,8 / 5
4,80
Writers Experience
4,80
Delivery
4,90
Support
4,70
Price
Recommended Service
From $13.90 per page
4,6 / 5
4,70
Writers Experience
4,70
Delivery
4,60
Support
4,60
Price
From $20.00 per page
4,5 / 5
4,80
Writers Experience
4,50
Delivery
4,40
Support
4,10
Price
* All Partners were chosen among 50+ writing services by our Customer Satisfaction Team

Het begrip Kolonialisme of het  latere modern imperialisme is het grootste  aanleiding voor het ontstaan van Racisme. Eerst verdiepen we op het betekenis van kolonialisme. In dit vroegere periode betekende Kolonialisme dat een land veel handelsposten in de wereld moesten vestigen om als een machtig land gezien te worden. In de tweede helft van de 19e eeuw veranderde het Kolonialisme van karakter. Dit is omdat veel Europese landen er helemaal niet tevreden waren met hun handelsposten of kleinere bezittingen waaruit ze konden handelen. Vanaf 1870 was er een soort  race ontstaan tussen West-Europese landen om zo snel mogelijk en zoveel mogelijke landen te bezetten.

Hoe meer gebieden je had, hoe machtiger je land was, dat wat het idee. De ( Europese) landen kwamen op het idee dat het beter zou zijn  om hun kolonies te gaan beheersen en uitbreiden tot grote wereldrijken. Wereldwijken heeft een mooier term ‘imperia’.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out