Site Loader
Rock Street, San Francisco

Si Lope K. Santos ay isang
mahusay na manunulat hindi lng ng nobela tulad ng “Banaag at Sikat” ngunit pati
na din ng mga aklat na pangturo gaya ng  Balarila ng Wikang
Pambansa. Siya ay isinilang noong Setyembre 25, 1879 sa Barrio Pineda Buwayang
BAto, Pasig Rizal. Anak siya ng mag-asawang Ladislao Santos at Victorina
Kanseco. Bagama’t anak ng mahirap ay nagsumikap siyang matapos ng kurso sa
pagiging maestro sa Escuela Normal sa gulang na labing-anim na taon. Dahilan sa
angking katalinuhan ay natamo niya ang pinakamataas na karangalan. Natapos din
siya sa pagkamanananggol sa Escuela Derecho. Si Lope K. Santos ang kinilalang
pinakatanyag na nobelista at makata sa kanyang panahon. Dahilan sa kanyang
katanyagan ay naatasan siyang magsalin ng Saligambatas ng Pilipinas para sa
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Siya
rin ang nabigyan ng pagkakataong magsalin ng Wikang Tagalog ng mga talumpating
pampasinaya nina dating pangulong Jose P. Laurel at Manuel Roxas, Lahat ng mga nobela
at tula na naisulat ni Lope K. Santos ay nagging bahagi ng kasaysayan ng
Panitikan ng Filipinas. Sa lahat ng nobelang naisulat niya ay maituturing na
“Obra Maestra” ang Banaag at Sikat (1906) na itinuring na Biblia ng
manggagawang Filipino. Sa kasaysayan ng Panitikan ng Wikang Tagalog ay si Lope
K. Santos ang kaunaunahang ginantimpalaan at pinagkalooban ng karangalang ”
Paham ng Wika”. Sa karangalang ito ay koronang ginto ang ipinutong sa kaniyang
ulo.

 

Kilala rin si Lope K.
Santos sa larangan ng politika, nagging gobernador sa lalawigan ng Rizal
(1910-1913) at noong 1918-1920 ay nagging gobernadora ng Nueva Viscaya. Siya ay
nagging senador din sa ika-12 distrito ng mga Tribung hindi Kristiyano. Siya
ang may-akda ng Batas na nagtatakda sa pagdiriwang ng araw ni Andres Bonifacio
tuwing ika-30 ng Nobyembre.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Pinatunayan ni Lope K.
Santos ang kanyang pagiging makabayan nang ipagkaloob niya sa Philippine
National Library ang lahat ng kanyang aklat, medalye, plake, katibayan ng
karangalan, at mga mahahalagang kasulatan bago siya namatay. Si Lope K. Santos
ay binawian ng buhay noong Mayo 1, 1963, “Araw ng mga Manggagawa”

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out