Site Loader
Rock Street, San Francisco

Semiotik

      Semiotik
innebär teckenlära, och belyser hur tecken fungerar i allmänhet. Hur bild,
språk, figurer, text och annat verk ser ut för mottagaren. Den är en vetenskap av hur
tanke skapas och hur tanke meddelas, och hur man upplever en viss upplevelse (som
reklam, målningar, litteratur ). Semiotiken har underavdelningsbegrepp som
t.ex. lingvistik och bildsemiotik.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

      Semiotiken
kan märkas som en allmän lära eftersom den visar på att det också finns former
av betydelse som inte är baserad bara på tecken. Det är något kedjeliknade, det
ena ger betydelse till det andra1.

      Landskapet och kulturen vi lever i har en
enorm inverkan på oss alla omedvetet2. Därför är semiotiken
ett klokt sätt för att förstå hur betydelser, språkliga och visuella, skapas.

      Att
använda semiotiken som tolkningsmetod betyder  att man ska hitta en betydelse varje tecken i
bilden.  Man identifierar alla bildens
delar och analyserar dem var för sig och i relation till varandra, och tolkar
bilden utav sin kontext.

 

Affischen

      I
bilden syns en blond naken kvinna stående med ena handen bakom sig, medan med
den andra handen håller hon en pipa mot munnen. Hon ser ut att vara i hennes
senare tonår.  Pipan är den kända sorten
för haschrökning. Bakgrunden för bilden är en skog, med långa gröna träd som
inte går att veta sorten på. Över kvinnans högre axeln syns ett cannabis löv. Som
sekundär bild syns på affischen upp till höger den kända franska målningen
Friheten på barrikaderna. På affischens nedreste del står det skrivet på
stämpelliknande objekt: “Revolution Means Revolutionary Consciousness” alltså revolutionen
betyder revolutionär medvetenhet.

      Bakgrunden till bilden är gul,
med de gröna träden som är mörkare än vanlig grön. En del av den gula i
bakgrunden vid pipan ser ut som att vara pipans rök som sprider sig över hela
skogen. All bilder och text på affischen ser ut att vara “klistrade”
på bakgrunden och visar ingen smältning med bakgrunden. Kvinnans bild har en
mjuk lila-röd färg vilket ger känslan av en FLD- bildfilter eller värmefilter.
Därför känns bilden varm för mottagaren, och den gula färgen i bakgrunden ger
en solig effekt.

      En
sådan sort av bilder kan lätt missuppfattas eller t.o.m. vara svår att begripa.
Bildens delar kan se ut att inte sammanhänga med varandra, men hur får
betraktaren det budskapet eller upplevelsen som avsändaren vill meddela? Det
krävs alltså en djupare analys för att förstå motivet. Alltså den semiotiska
analysen.

      Affischen
är Sture Johannessons, från 1968 och den skulle annonsera om utställning 1969 i
Lunds konsthall. Det är känt att Johannessons tillhörde hippiekulturen som är subkulturell grupp
med en speciell livsstil. Den nakna kvinnan i affischen symboliserar naturism,
en inriktning inom hippiekulturen som anser att kläder ska användas minimalt,
och att människokroppen ska beundras och respekteras på att neutralt sätt.
Detta bestyrks av faktum att kvinnan är orakad i underlivet och bär inga
accessoarer eller makeup. Hennes hår faller naturligt och det enda hon har på
sig är den mörka ögonlinje som är känd hos hippiefolk. Hon är med andra ord
naturlig. Cannabis är också en populär fråga inom hippiekulturen, och med tanke
på att i slutet av 1960-talet blev cannabisförbudet aktuellt i Sverige, ser
affischen ut att vara en revolution mot den senare kommande totala förbudet
1969.

      Revolution,
det är alltså temat för affischen. Hippies ser på sig som en rörelse, och
använder sig av motsatta begrepp som revolution och fred. De kallar för fred
men vill också vägra de samhälliga normerna. Så cannabis bladet är ett
revolutionärt symbol mot på den tiden heta frågan om cannabisförbudet.
Revolutions temat fortsätter i målningen Friheten på barrikaderna, som illustrerar
frihetsmössan hållande den franska flaggan och leder män över lik. Frihetsmössan i
målningen av Delacroix är också
barbröstad. Det känns som om artisten ville likna hans subkulturella normer
med en riktig revolution, speciellt den franska revolutionen för frihet, och
därav hans användande av målningen. Han visste säkert att hans affisch skulle
uppväcka stor uppmärksamhet, och till och med uppror hos den svenska 1960-talets
samhälle pga. nakenhet men det mer provocerande var det som folk upplevde som
propaganda för droganvändandet.  

      För att
förstärka det hela motivet stämplar han det med meningen Revolution Means Revolutionary Consciousness som en tydlig uppmuntran för folk att tänka revolutionärt, utanför de
rådande samhälliga ramar, och att tro på revolution som bas för
medvetandet. 

 

1Engvall, m. Stam, M. Rörlig
Bild och andra medier som en kunskapsform. 2008. Sidan 14-15

2 Engvall, m. Stam, M. Rörlig Bild och andra medier som en
kunskapsform. 2008. Sidan 30.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out