Site Loader
Rock Street, San Francisco

Rond
kunnen komen 1.1

Minimumloon werd ingevoerd na de beurskrach in
1929 om de economie in stand te houden en de arbeiders nog een schijn van kans
te geven op de arbeidsmarkt. In de eerste plaats is het doel van een
minimumloon om mensen een inkomen te garanderen wat hun boven de armoedegrens
plaatst van een land. Dat betekent dat zij kunnen leven en rond kunnen komen
van een minimumloon, en elke minimumloner moet de mogelijkheid hebben om met
een 40 urige werkweek, al zijn of haar benodigde levensmiddelen voor zichzelf
en zijn  familie te kunnen kopen.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

 

Sociaal
vangnet 1.2

Vooral in de derde wereld landen die geen
minimum loon kennen of toepassen, zijn natuurlijk meestal de landen die dan dus
ook geen sociale voorzieningen kunnen bieden aan de mensen die het heel hard
nodig hebben. Dit komt doordat zo’n land een te grote armoede heeft, waarbij
het deel van de bevolking dat relatief wel “goed” verdient,  niet groot genoeg is om samen voldoende
belasting  te betalen waarmee belangrijke
sociale basisvoorzieningen betaald kunnen worden.

Met andere woorden er is dan geen middenklasse
die groot genoeg is en die genoeg verdient om een gezonde economie te kunnen
dragen.

 

Geen
verplicht minimumloon 1.3

Het kan echt anders. In rijke en sociale landen
zoals Zwitserland en Denemarken, die ook geen minimumloon  hebben, is het  gemiddelde (modale) loon op dit moment 27
euro per uur.

Dit is mogelijk omdat Zwitserland en Denemarken
een hele stabiele en sterke economie hebben met 
een relatief lage werkloosheid. In dit soort landen zijn er ook meestal
goede afspraken en vooral ook samenwerking tussen de vakbonden en de
werkgevers.                                                                 Zwirtsersche
minimunloon in 2004

 

Het is dus heel goed mogelijk dat een
overheid  niet een verplicht minimumloon
eist in een land. Het is alleen wel heel belangrijk dat iedereen hetzelfde doel
nastreeft, en dat is dat alle mensen in hun basisbehoeften kunnen voorzien, en
zij die zich dat niet kunnen veroorloven, krijgen daar subsidie voor.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out