Site Loader
Rock Street, San Francisco

Op papier lijkt dit nog allemaal redelijk makkelijk en te doen. Maar in de praktijk zijn er nog wat problemen met dit. Bijvoorbeeld: het is nogal al moeilijk om de geprinte plastic mal op precies het juiste moment te laten oplossen in het lichaam. Ook blijkt het dat de afbreekbare plastic wel een aantal afvalstoffen achterlaat die schadelijk kunnen zijn voor de menselijke cellen. Dit zijn allemaal zaken waarmee er rekening gehouden moet worden. Er zijn nu veel artsen bezig met weefseldefecten, dit is bijvoorbeeld het vervangen van een stukje van de schedel of het vervangen van stukjes kraakbeen van een defecte knie. De 3D-printer heeft in dit medische vlak gebied veel potentie. Bio-engineer Jos malda doet onderzoek aan kraakbeenregeneratie aan het UMC utrecht. Jos malda zegt: ””Bij een kraakbeendefect is het op dit moment mogelijk om kanaaltjes door het beschadigde kraakbeen te boren die leiden naar onderliggend beenmerg dat stamcellen bevat”. De stamcellen die hierbij worden gebruikt kunnen door deze kanaaltjes verplaatsen naar het beschadigde gebied in het lichaam. Een andere mogelijkheid dat vaak voorkomt op het medische vlak gebied van kraakbeenregeneratie is celtherapie. Bij celtherapie worden de kraakbeencellen in het laboratorium van de patiënt vermenigvuldigd en daarna teruggeplaatst om het defecte gebied op te vullen. Er is wel een groot nadeel met deze behandeling is dat de gelaagde organisatie van de kraakbeencellen, die zich normaal wel in het lichaam bevinden, niet meer terug kan krijgen. Met behulp van de 3D-printer is het uitstekend goed op gelaagdheid aan te brengen op defecte gebieden. De Bio-engineer Jos malda maakt hier gebruik van in zijn onderzoeksproject ”HydraZONES”. Het doel van het project ”HydraZONES” is om een kraakbeen implantaat te printen met behulp van een 3D-printer. Maar het kan alleen werken als er een sterke communicatie is tussen het omliggende weefsel en implantaat. Jos Malda wilt graag zijn implantaat printen met cellen die leven. Hierdoor krijgt Jos Malda wel veel te maken met allerlei voorwaarden waaraan voldaan moet worden . Dit betekent dat bijvoorbeeld in de 3D-printer de zuurstofconcentratie en temperatuur goed moet staan, anders is er een kans dat de cellen kunnen doodgaan. Een gevorderde bio printer is gekocht door het UMC Utrecht. Hiermee worden al 3D-constructen  en laagjes cellen geprint. Jos malda en zijn team doen onderzoek om de 3D-printer in detail (hoge resolutie)  te laten printen. Er wordt ook hard onderzocht gedaan naar bio-inkt. Bio-inkt wordt vaak gemaakt met levende cellen. Ook groeifactoren bevatten cellen die leven laten zich ontwikkelen tot een bepaalde weefsel dat nodig is.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out