Site Loader
Rock Street, San Francisco

 Josef Stalin blei født i byen Gori som etter
hvert har nå blitt Georgia. Stalin studerte og ville bli prest dette var etter
press fra foreldrene men endte opp tilslutt med å bli diktator. I 1922 fikk
Stalin rollen som generalsekretær i bolsjevikpartiet. Motstanderen hans mente dette
var uinteressant men fra denne posisjonen han kunne han utpeke de han ville til
å bli partisekretærer. Som betydde at han kunne velge selv de som støttet ham.

Dette var en av grunnene at det var Stalin og ikke Trotskij som overtok etter Lenins
død. Etter at Stalin ble diktator ledet han Sovjetunionen fra 1928 til han døde
i 1953. Etter hvert prøvde Stalin å overta helte
statusen Lenin hadde oppbygget seg. Etter Lenins død i 1924 blei makten delt
mellom Stalin, Grigorij Zinovjev og Lev Kamenjev. Med hjelp av disse personene greide
Stalin å utmanøvrere og vinne over Trotskij. Alle trotskister blei da stemplet
som avvikere og motstandere av partiet som satte de et stempel som landssvikere.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Det gikk da ikke lenge før at Zinovjev og Kamenjev ble ekskludert fra partiet.

Stalin tok nå å adopterte deretter trotskistenes økonomiske politikk og
innførte en såkalt femårsplan, der målet til Stalin var å prøve å få rask industrialisering
i landet. Da blei bøndene samlet i kollektivbruk og statsbruk som skulle fungere
som fabrikker. De som protesterte mot endringene, ble sendt i tvangsarbeidsleire.

For å få enda flere tilhengere på sin side satte han også i gang en
alfabetiseringskampanje som også ble kombinert med propaganda. Det meste av det
tillate lesestoffet gikk gjennom en svært streng sensur og forherliget
selvfølgelig Stalin og partiet. Stalin er mest kjent for moskvaprosessene.

Disse prosessene gikk ut på å gi dødsstraff til flesteparten av Lenins
tidligere medarbeidere. Det var kun de få som tilsto som fikk lov til å bli
stillt for retten, men de som tilslutt tilsto hadde ofte blitt torturert og
eller fått familiene deres utsatt for vold og trusler. Stalin innførte
etterhvert et angiverisystem der hovedsakelig barn ble belønnet for å gi
informasjon om foreldre og lærere. Grunnen til at Stalin gjennomførte disse
forskjellige prosessene var for å sikre sin makt i partiet og for å stille
sterkt videre. Med hjelp av disse prosessene klarte han å fjerne alle
motstandere i partiet og da kunne skape en ny generasjon som støttet ham
ukritisk og som støttet hans stilling som leder av staten. Det regnes at ca. 15
millioner døde som en følge av Stalin sin lederstilling bare i 1930- årene. Når
Stalin innførte ny “”demokratisk”” grunnlov førte den til at Sovjetunionen blei
en totalitær stat. Som vil si at all makten lå hos partiet til Stalin. Stalin ble
til slutten av 1930-årene dyrket som en gud. Stalin utga også nå en ny partihistorie
der han selv hadde hatt hovedrollen under revolusjonen. Trotskij blei gjennom
partiet og propaganda fremstilt som djevelen. Stalin og partiet hadde all
kontroll i samfunnet alt i fra hva som skulle bli vist til hva det skulle bli
solgt i butikkene. I de årene Stalin som leder var han i de øvre
sammfunssjiktene i Russland og blant kommunister i andre land fremsto han som
en stor og rettferdig leder og en mann som alle mange forskjellige kvaliteter. I
ettertid har det då vist seg at det lå mye grums under overflaten.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out