Site Loader

I denne bildeanalysen skal jeg analysere «livets dans» somer malt av Edvard Munch og ble ferdigstilt i perioden fra 1899 – 1900. Maleriethenger i Nasjonalgalleriet i Oslo og er en del av Munchs billedserie«livsfristen». Motivet i bildet fremstiller flere par og som danser på eneng i sommernatten der månen speiler seg i havet. I bakgrunnen ser vi mindrefigurer av andre par som danser tilsynelatende bekymringsløst.

I forgrunnen servi tre dominante figurer; en ung jente kledd i en hvit kjole til venstre, ethengivent par i midten, og en eldre kvinne til høyre. Stemningen i bildet erbåde intens, erotisk og alvorlig samtidig.I maleriet har Munch valgt ulike virkemidler med tanke påform og farge. Et av virkemidlene er den ekspressive og symbolske fargebrukensom er veldig typisk for syntetismen. Fargene er ikke beskrivende, men erdefinitivt med på å formidle følelsene og stemningen som oppfattes i bildet. Myeav kunstnerens subjektive følelser formidler selv om den ekspressivefargebruken vekker følelser hos betrakteren. Til eksempel kan den røde kolentil kvinnen i midten symbolisere kjærlighet og erotikk, samtidig som rødtgenerelt er et symbol vilje, mot og revolusjon.

Den kraftfulle fargen i bildetfremstiller kvinnen som et sterkt individ. Kvinnene som har mest avstand frahverandre oppleves å ha sterkest kontraster i bildet. Kvinnen til venstre bæreren hvit kjole som kan symbolisere uskyld og renhet, samtidig oppfattes hun somen nysgjerrig.

Kvinnen som bærer en sort kjole kan symbolisere alder ogerfaring, men det oppfattes også som at hun er bitter i form av kroppsholdningog ansiktsuttrykk. Jeg oppfatter det som at maleriet forteller om tre stadier iet kvinnes liv. Det går fra å være ung å urørt, fortsetter til erotikk ogkjærlighet og slutter med å være ensom og gammel. Tittelen reflekterer motiveti bildet veldig godt, ettersom den knyttes sammen gjennom de metaforene somdansen representerer og utviklingen kvinnen går gjennom. Det kan virke som denhvitkledde kvinnen strekker seg etter en spirende blomst som finner sted iforgrunnen, dette kan tolkes som den kommende blomstringen og potensialetkvinnen har i livet. Paret i midten virker som at de står omtrent stille ogbetrakter hverandre og det oppfattes som at de ikke enser verden rundt seg. Densortkledde kvinnen til høyre har en rett rygg og en fremtredende holdningsamtidig som hun holder avstand. Fremstillingen av månen i bakgrunnen kan få det til å se utsom reflekteringen i vannet danner et kors.

Korset er et generelt uttrykk formartyrdom og lidenskap, dermed kan månen symbolisere lidenskap med en sykeligkjærlighet på grensen til sinnsykt. De samme følelsene finner vi i paret iparet i midten av bildet, med mannens syke ansiktsuttrykk og kvinnens bølgendekjole. Man kan tolke at månen i Livets dans symboliserer en avtakende dominansav det maskuline. Det er også et par i bakgrunnen som blir fremhevet, derfinner vi en mann som omtrent kaster seg over en jente mens de danser. Ansiktethans lyser grønt, noe som kan symbolisere umodenhet, lyst og ukontrollertmisunnelse. Dette er en stor kontrast til kjærligheten og erotikken som finnesi bildet.

 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out