Site Loader
Rock Street, San Francisco

I mitten av 1950 – talet vände Afghanistan sig till USA med önskan om civil och militär hjälp men när USA var ointresserad av att hjälpa de, så vände de sig istället till Sovjetunionen som gick med att hjälp dem och det var grunden till att Sovjet fick ett växande inflytande i Afghanistan. År 1973 blev Daud Daoud Khan presiden och olika politiska grupperingar bildades som bland annat kommunistpartiet (PDPA). Under denna tid ökade konflikten mellan det borgerliga eliten och kommunistpartiet (PDPA) och år 1978 mördade kommunisterna Daud  Daoud Khan. Regimen i Kabul blev allt mer beroende av de sovjetiska konsulent under dessa år, och olika grupperingar fortsatte att kämpa om makten, grundkonflikten var mellan det sovjetvänliga kommunisterna och det traditionellt och nationellt inriktade, anti-kommunistiska grupperna. Sovjetunionen invaderade 1979 Afghanistan och var militär överlägsen det afghanska motståndet invasionen till stabiliserade kommunistregimen men de var inte populär bland befolkningen. Många upprorsgrupper började organisera sig och kämpade mot den sovjetiska invasionen. Många av upproren var religiösa orienterade medan andra var mer fundamentalister demokratiskt . I övriga världen sågs dessa rebeller som en enda stor rörelse, den så kallade Mujaheddin som stöttades i sin tur av USA. Sovjetiska ockupation spred skräck och ilska i hela världen. Speciell USA som strävade efter att bekämpa kommunismen var irriterad(upprörd) över ockupationen och bestämde sig för att stötta upproren. Tillsammans med Saudiarabien medge de nästan 40 miljarder dollar under en tioårsperiod i pengar och vapen till olika upprorsgrupper i landet. Efter denna var det ett långvarigt krig mellan kommunisterna och internationellt stöttade Mujaheddin.Inom Mujaheddin växte fram en (fundamentalistisk och konservativ) religiös rörelse som hette Hizb-e Islami, denna rörelsen med hjälp av USA och dess allianser försökte bekämpa sovjetunionen. Trots all tvingade mujaheddin fram regimen i Afghanistan och i Sovjetunionen till att gå med avtal i FN:regi och 1988 påbörjade sin hemtagning.Framför allt omedgörlig var mujaheddin gerillan (Hizb-e Islami) som aspirera efter att bevara makten i Afghanistan och påföljden blev inom kort ett inbördeskrig. Inbördeskriget pågick fram till att den islamistiska talibanrörelsen tog kontroll över landet. *Talibanerna hade sitt ursprung bland unga Mujaheddin-krigare i Kandahar.* Talibanerna fick stöd av den pakistanska underrättelsetjänsten ISI och togs (välvilligt) vänlig inställda av USA.* Båda länderna önskade stabilitet i det olje- och gasrika Centralasien, och USA såg talibanerna som en regional motvikt till Iran.* Talibanerna tog kontroll över hela landet och erövra Kabul i september 1996, *Som mest kontrollerade talibanerna nästan 90 procent av Afghanistan. * Talibanregimen pågick ända fram till oktober 2001 då den militära Nordalliansen, med hjälp av USA och NATO, åter tog militär kontroll över majoriteten av Afghanistan.*  Terrornätverket Al-Qaida befann sin huvudbas i Afghanistan i flera år med hjälp av talibanerna. och FN införde ekonomiska sanktioner mot talibanerna.* Efter det att al-Qaida utfört sprängattentat mot USA i New York och Washington 11 september 2001 krävde USA att al-Qaidas ledare, Usama bin Laden, skulle överlämnas omedelbart, men talibanerna vägrade och den 7 oktober 2001 började USA bomba stora delar av Afghanistan. Några veckor senare började  Norra alliansen och amerikanska styrkor frammarsch mot Kabul vilket ledde till att talibanregimen till slut föll.*  

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out