Site Loader
Rock Street, San Francisco

Het artikel is “How Being
Busy Can Increase Motivation and Reduce Task Completion Time” van Keith Wilcox,
Juliano Laran, Andrew T. Stephen en Peter P. Zubcsek uit 2016. 1

In dit artikel wordt
onderzocht of mensen die tijdens het missen van een deadline druk waren meer
motivatie hebben om de taak alsnog af te ronden en minder tijd nodig hebben de
taak af te ronden in vergelijking met mensen die niet druk waren ten tijde van het
missen van de deadline. Mensen die druk waren, hebben namelijk het gevoel hun
tijd doeltreffend gebruikt te hebben. Dit maakt dat, al hoewel ze de deadline
hebben gemist, ze wel een ander doel (tijd doeltreffend gebruiken) behaald
hebben. Als gevolg hebben mensen die het druk hadden minder het gevoel dat ze
gefaald hebben toen ze de deadline miste. Ze behouden de motivatie om alsnog de
taak af te ronden, wat ervoor zorgt dat ze de taak sneller afronden dan mensen
die minder druk waren tijdens het missen van de deadline en mogelijk minder
motivatie hebben.
De hypothese wordt in dit artikel onderzocht in vijf studies. In de eerste
studie wordt door middel van een 2 (druk zijn of niet druk zijn) bij 2 (
gemiste deadline of geen gemiste deadline) between-subjects design onderzocht
of de motivatie om een taak af te ronden afneemt bij het missen van de
deadline, maar dat dit effect afgezwakt wordt wanneer mensen druk waren ten
tijde van het missen van de deadline. Er deden 201 participanten mee aan dit
onderzoek. In de tweede studie wordt gekeken naar hoe druk zijn en de
aanwezigheid van onverwachte voorvallen motivatie beïnvloeden wanneer een
deadline wordt gemist.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Ook wordt de rol van
doeltreffende tijdgebruik en situationele attributie (causaliteit, persoonlijke
controle, stabiliteit en externe controle) onderzocht binnen het proces van
missen van een deadline. Aan deze studie deden 178 participanten mee. In de
derde studie wordt gekeken wat het effect is van het druk zijn ten tijde van
het missen van de deadline op het afronden van de taak in de nabije toekomst.
Aan dit onderzoek deden 247 participanten mee.

De vierde studie bestaat
uit vier sessies in een drie week periode waaraan 89 participanten meededen. In
deze studie wordt echt gedrag gemanipuleerd en geobserveerd om te

demonstreren dat mensen
die drukker zijn de taak in minder tijd afronden. In de laatste studie werden
van een populaire taakmanagement applicatie 586.808 taken van 28.806 gebruikers
geanalyseerd. Ook hier werd gekeken naar hoe druk zijn de tijd die nodig is om
de taak af te ronden na het missen van de deadline beïnvloedt.

In de eerste, tweede en
derde studie komt naar voren dat mensen die vonden dat ze druk zijn ten tijde
van het missen van de deadline meer gemotiveerd zijn om de taak af te ronden.
Daarnaast hebben mensen die druk zijn vaker het gevoel dat ze hun tijd
doeltreffend gebruikt hadden. In de tweede studie komt daarnaast naar voren dat
mensen die druk zijn vaker een deadline missen door onverwachte voorvallen. Dit
suggereert dat de onverwachte voorvallen enige rol spelen in het rol. Echter is
het effect van druk zijn op de motivatie het hoogst wanneer er geen sprake is
van onverwachte voorvallen. In de derde studie wordt aangetoond dat
participanten die druk waren niet alleen meer motivatie hebben wanneer ze een
deadline hadden gemist maar ook vaker de taak afronden in de nabije toekomst.
Uit de resultaten van de vierde studie is te zien dat participanten die het
druk hadden tijdens het missen van de deadline minder tijd nodig hadden om de
taak af te ronden dan de mensen die minder druk waren. In de vijfde studie
wordt aangetoond dat het missen van een deadline ertoe kan leiden dat ze er
langer over doen om de taak af te ronden maar dat het druk zijn ten tijde van
het missen van de deadline dit effect vermindert.

Evaluatie

 

Het artikel is duidelijk
opgezet. Met vijf studies wordt stap voor stap de hypothese onderzocht en
worden ook eventuele beperkingen van bijvoorbeeld de eerste studie ontkracht in
de andere studies. In het onderzoek worden beperkingen benoemd en besproken hoe
er hier mee omgegaan is. In het onderzoek mis ik soms dat ze de grenzen
opzoeken van hun hypothese. Zo vraag ik me af wanneer mensen te druk zijn om
gemotiveerder te zijn dan mensen die niet druk waren tijdens het missen van de
deadline. Ook kan ik in het onderzoek niet goed terugvinden over wat voor taken
het gaat en of alle participanten in dezelfde studie ook dezelfde soort gelijke
taken beschrijven. Daarnaast wordt er niet benoemd hoeveel waarde er aan de
taak en deadline door de participant wordt aangeschreven. Ook haal ik niet zo
goed uit het onderzoek wanneer iemand druk is of niet druk is.

In alle studies lijken ze
rekening gehouden te hebben met het afvallen van participanten omdat ze
mogelijk geen taak kunnen bedenken. Waardoor ze nog steeds genoeg mensen hebben
om een significant resultaat aan te tonen.

Als
alternatieve verklaring wordt zelf in het verslag aangegeven dat productieve
mensen zijn mogelijk beter in het omgaan met falen waardoor ze gemotiveerd
kunnen blijven bij het missen van een deadline. Ook zou een alternatieve
verklaring kunnen zijn dat mensen die druk zijn meer waarde hechten aan het
behalen van taken en daarbij nog gemotiveerder zijn om na een gemiste deadline
de opdracht af te ronden. Ten slotte zou kunnen bijdragen dat mensen die druk
zijn meer in een flow zijn van handelen en dus sneller een taak aanpakken en
afronden.

1
Wilcox, K., Laran, J., Stephen, A. T., & Zubcsek, P. P. (2016). How being
busy can increase motivation and reduce task completion time. Journal Of Personality And Social
Psychology, 110(3), 371-384. doi:10.1037/pspa0000045

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out