Site Loader
Rock Street, San Francisco

dobivao broj, a potom dopremljen u radionicu arheološkog muzeja
u zadru, gdje se stavljao u cementirane bazene u kojima je zapo?injao proces
desalinizacije koji je sveukupno potrajao dvije godine. Analizom izva?enog drva
je utvr?eno kako je 80% njegovog sadržaja, ve?inom celuloze, zamijenjeno vodom,
dok je krute tvari bilo samo 20%.1 Kao sredstvo konzerviranja
je uzeta otopina polietilen-glikol (PEG 4000) u koju je uronjen svaki drveni
dio broda i koji je u to vrijeme bio najbolja opcija da bi se popunilo 80%
sadržaja koje je morska prije popunjavala da bi se izbjeglo usitnjavanje drva
što je opet iziskivalo dugo vremena i strpljenja.

Slika 2: va?enje drvenih dijelova broda (T. FESTINI, 2012,  22)Restauracija brodova je zapo?ela nakon što je 1981. Godine
završena izgradnja paviljona u Ninu, brodovi su preneseni u novi prostor. Prema
konzerviranim rebrima su izra?ene šablone od šperplo?e koje su postavljene na
drvene kobilice prema dimenzijama originala. Pomo?u njih je rekonstruiran Nin 2
u naravnoj veli?ini što je omogu?ilo rekonstrukciju cjelovitog nosa?a broda na osnovi
željeznih elemenata.2 Pritom se postavljalo
metalna rebra kojim bi se izradila košara za postavljanje originalne gra?e na
za to predvi?enim mjestima umjesto šperplo?e. Brod Nin 2 je cijeli restauriran
i izložen, dok je Nin 1 restauriran u stanju u kakvom je na?en te oba stoje u
muzeju ninske baštine izloženi jedan uz drugoga. Sveukupno je postupak potrajao
više od deset godina, a zbog pretjerane upotrebe polietilen-glikola, danas je
ponovno u problemu cjelovita konstrukcija oba broda te se danas pokušava
dodatno zaštititi novijim metodama i opreznijem pristupu radi mogu?e devastacije
osjetljivog drveta. Dolazak pape Ivana Pavla II. u hrvatsku 1994. Godine je
potaknuo izradu prvog broda po uzoru na nalaze iz Nina, koji je, u malom
privatnom brodogradilištu u Betini izradio majstor ?edomir (?iro) Butina,
nekoliko godina kasnije izra?ena je i druga, oba broda su idejne rekonstrukcije,
a ne vjerne replike.3 Kao usporedni primjerak
pri izradi poslužila je neretvanska la?a, koja dosta nalikuje na ninske
brodove, te ninski kai?, tzv. plazulja.4

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1 T. FESTINI, 2012,  6-7.

2 T. FESTINI, 2012,  7.

3 I. RADI?-ROSSI – N. LIPHSCHITZ,
2010, 259.

4 T. FESTINI, 2012,  12.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out