Site Loader
Rock Street, San Francisco

Der er Ifølge politologen Lijphart 16 parametre, der skal fokus på når man
sammenligner præsidentialisme og parlamentarisme.  tre af de seks parametre hvor stabil den
udøvende magt er, hvor stor valgbarheden af den udøvende magt er og hvor stor grad
af magtadskillelse der er. Under et præsidentielt styre kan præsidenten ikke
afsættes af parlamentet. Den regel skaber ikke blot større stabilitet hos den
udøvende magt, men sørger derudover også for at magtadskillelsesgraden er
større i det præsidentielle system, og det kan skabe større individuel frihed og
mindre korruption. Det er folket som vælger præsidenten i det præsidentielle
system og derfor er det også en mere demokratisk måde at vælge på.

Vi kan derfor
konkludere at de 3 første parametre fungere bedst under det præsidentielle
system, helt sikre kan vi dog ikke være i denne konklusion fordi:

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

1.       ustabilitet
ikke nødvendigvis findes i et parlamentarisk system.

2.       I
et parlamentarisk system har den udøvende magt ofte et demokratisk flertal i
ryggen, og tit vidste vælgerne godt over hvordan de forskellige partier vil stå
for udformningen af den udøvende magt

De 3 sidste
parametre er kontinuiteten, effektiviteten af lovgivningsprocessen og systemets
grad af inklusion. I et præsidentielt system er der en separering af den
lovgivende magt og den udøvende magt, og det kan frembringe nogle uløselige
debatter, som i sidste ende kan gøre lovgivningen til en langtrukken,
ineffektiv proces. I det parlamentere system vil der ikke på samme måde opstå
sådanne uenigheder. Det parlamenterer system vinder også på kontinuitet. Den er
udøvende magt er ikke ligeså periodisk anlagt som den er under et præsidentielt
system, da den er så afhængig af parlamentet. Også inklusionsgraden i valget af
den udøvende magt er størst i det parlamentariske system. Grunden til det, er
at enhver stemme “tæller” i valget af en regering, modsat det præsidentielle
system hvor alle de stemmer der er gået til den tabende præsident er “spildte”
altså kort sagt

Fordelene ved præsidentielle system:
stabilitet, den udøvende magt udpeges med et stærkere demokratisk grundlag og sandsynligheden
for korruption er mindre.

Fordelene ved parlamentariske system:
effektivitet, kontinuitet og inklusionsgrad.

1 Arend
d’Angremond Lijphart (født 17. august 1936, Apeldoorn, Holland) er en politolog
med
speciale i komparativ politik, valg og valgsystemer, etnicitet og politik

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out