Site Loader

De slag bij marathon vond plaat in 490 v.Chr. Deze slag was de eerste amfibische actie in Europa die werd gedocumenteerd. In de vijfde eeuw voor christus was het perzische rijk enorm. Het strekte tot het vasteland van griekenland en had zelfs enkele gebieden in bezit.

Aan het eind van de zesde eeuw voor Christus vond de  Ionische Opstand plaats. De griekse gebieden kwamen in opstand tegen de perzen. In 499 besloten verschillende griekse staten met de steun van Athene om deze opstand te steunen. Ze stuurden troepen. Deze aanval werd achter na een succesperiode afgeslagen en hierdoor wou koning Darius wraak nemen. Hij wou het griekse land al hebben en de Perzische koning wou het land al langer hebben.

Daarom zond hij in 491 boodschappers naar Athene. In de boodschap stond dat de grieken aarde en water moesten afstaan aan de Grieken. Athene reageerde op de boodschap door de koerier te vermoorden. Als reactie op de grieken verzamelden Darius in 490 zijn leger en vloot vol troepen en vertrok naar Athene om wraak te nemen. Deze vloot bestond uit 600 boten dit was dus een enorme amfibische actie. Deze boten vertrokken oorlogvoerend door de Egeïsche zee naar Athene.

Ze veroverden elk eiland wat ze onderweg tegenkwamen. Ze bereikten bij Marathon het vasteland. hier stond het hele griekse leger op hun te wachten. De Perzen wachten en paar dagen en vervolgens stuurden ze in de nacht een groot deel van de vloot naar het onbewaakte Athene. Als reactie hierop vielen de Atheners de overgebleven Perzen bij Marathon aan. De Atheners waren in de minderheid tegen de Perzen, maar wonnen de strijd toch. Dit was te danken aan hun motivatie en de betere uitrusting. Na deze overwinning keerde het Atheense leger snel terug en kwamen ze tegelijkertijd aan met de Perzische vloot bij Athene.

De Perzen trokken zich vervolgens terug, omdat ze dus te laat waren. Deze slag was natuurlijk een van de eerste en mislukten ook. Die mislukking komt volgens mijn idee vooral door de schepen en het gemis van een verrassing. De Perzen hun idee om in de nacht te vertrekken naar Athene was natuurlijk heel slim, omdat je in het donker je tegenstander sneller verrast. Door de langzame boten mislukten het verrassing gedeelte van de operatie hierdoor kon Athene hun leger weer verzamelen en waren de Perzen kansloos.

Ik denk dus dat wanneer de schepen sneller waren. De kans op een overwinning voor de Perzen aanzienlijk hoger waren.

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out