Site Loader
Rock Street, San Francisco

Stel
je voor dat je een Inuit bent. Een Inuit leeft op traditionele wijze in
Groenland en maakt lange, donkere winters mee. De kans dat je na enige tijd
last zou kunnen krijgen van een winterdip, is aanzienlijk kleiner in
vergelijking met de gemiddelde Nederlander (Schut, 2007).

Hoe dat precies kan? Een beduidende reden hiervoor is dat een Inuit zijn
fysiologische ritme aanpast naar het seizoen; minder energie is het gevolg van
minder licht. In het westen gaat dat er anders aan toe. In de winterdagen
vertrekken we in het donker naar werk en worden acht uur blootgesteld aan
kunstlicht. Zonder enig daglicht meegemaakt te hebben, kunnen we naar huis.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Gemiddeld lijdt een op de twintig mensen aan de winter blues; een forse
stijging in vergelijking met een decennia terug (Schut, 2007).

Maar
wat doet licht dan precies met ons? Wanneer men blootgesteld wordt aan licht,
wordt dit door het lichaam doorgegeven aan onze biologische klok. Als gevolg
daarvan maakt het lichaam energie aan. Wetenschappers en psychologen erkennen
verminderd licht als een belangrijke oorzaak van de  winter blues (Jansen, 2017). Echter zijn er ook sceptici. Uit een
onderzoek van de Oregon State University bleek dat de effecten van een seizoen
verwisseling worden overschat (Endenburg, 2013). De waarheidsclaim die hieruit afgeleid
kan worden, is dat in de winter depressieve klachten worden ervaren, omdat men
in verminderde mate blootgesteld wordt aan licht. De waarheidsclaim kan vanuit
een wetenschapsfilosofische invalshoek worden bekeken. Aldus de onderzoeksvraag
die hiermee gepaard gaat: hoe beoordelen het logisch positivisme en het
constructivisme de claim dat een verminderde blootstelling aan licht depressieve
klachten tot gevolg heeft? De onderzoeksvraag zal beantwoord worden aan de hand
van een evaluatie van de waarheidsclaim door de wetenschapsfilosofische
stromingen. Hiervoor zullen de stromingen kort beschreven worden. 

Post Author: admin

x

Hi!
I'm Dora!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out